Blog

Kiedy nie można skorzystać z restrukturyzacji?

Z restrukturyzacji nie może skorzystać dłużnik nieposiadający tzw. zdolności restrukturyzacyjnej, który nie znalazł się w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Poza tym postępowanie restrukturyzacyjne nigdy nie może prowadzić do pokrzywdzenia …

Zmiany w postępowaniu cywilnym i innych ustawach

Głównym celem uchwalonej nowelizacji ustawy jest wdrożenie rozwiązań pozwalających na sprawne prowadzenie postępowania cywilnego, w tym w szczególności uproszczenie obowiązujących procedur, ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, ułatwienie konsumentom dochodzenia …

Urlop ojcowski po zmianach

Najbardziej widoczną zmianą w zakresie wykorzystywania urlopów ojcowskich, wchodzącą w życie 26 kwietnia br., jest znaczne skrócenie okresu, w którym ojciec dziecka będzie mógł z niego skorzystać. W tym zakresie …