Stawiamy na tworzenie trwałych, partnerskich relacji z naszymi Klientami. Specjalizacja to klucz do perfekcji w świecie prawa. Koncentrujemy się na kilku kluczowych dziedzinach, by móc świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Łączymy specjalizacje z prawa gospodarczego, w tym również obsługę przedsiębiorców z branży medycznej, white collar crimes oraz ochronę danych osobowych. Łączymy praktyczne doświadczenie z ekspercką wiedzą prawniczą. Celem jest nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów, ale także wspieranie rozwoju i długofalowego sukcesu naszych Klientów. Założycielką kancelarii jest adwokat dr Edyta Wasilewska.

Edyta Wasilewska – prawnik, doktor nauk prawnych, członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, nauczyciel akademicki. Jej działalność zawodowa oraz naukowa oscylują wokół prawa cywilnego/gospodarczego, medycznego oraz prawa ochrony danych osobowych, w tym danych osobowych medycznych. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w podmiotach publicznych, Audytor, Trener RODO, Prawnik dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, autorka ponad 40 skutecznie wdrożonych polityk ochrony danych osobowych w korporacjach medycznych oraz podmiotach administracji publicznej. Prelegent podczas licznych konferencji naukowych i komercyjnych o tematyce prawno-medycznej. Autorka publikacji naukowych, w tym książki: „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach medycznych o zadośćuczynienie” (wyd. C.H.Beck), „Ustawa o zawodzie farmaceuty. Komentarz” [red.] (wyd. C.H.Beck), Współautorka komentarza do przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ustawach: prawo o prokuraturze, ustawa o samorządzie województwa, ustawa o samorządzie powiatowym (wyd. C.H.Beck). Obecnie praca nad komentarzem do: Ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi [red.] oraz Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (wyd. Wolters Kluwer).