Pierwszy w Polsce kodeks branżowy RODO zatwierdzony – dotyczy małych placówek medycznych

Placówki medyczne zrzeszone w Porozumieniu Zielonogórskim już niebawem będą mogły ubiegać się o członkostwo w kodeksie postępowania poprzez platformę internetową podmiotu monitorującego.

Postanowienia zawarte w Kodeksach opisują najczęstsze przypadki przetwarzania danych w placówkach medycznych. Odwołano się w nich do przepisów z zakresu prawa medycznego w zakresie, w jakim powiązane są one z zagadnieniami ochrony danych osobowych. Kompleksowo opisano problemy stosowania monitoringu wizyjnego w jednostkach medycznych czy instytucję teleporady. Zawarto też szereg tabel, wykresów, porad praktycznych, przykładów czy załączniki zawierające praktyczne wzory i przykładowe procedury.

Poprzez szereg szczegółowych rozwiązań przyjętych w Kodeksach umożliwiają one doprecyzowanie stosowania RODO. Kodeks Porozumienia Zielonogórskiego uwzględnia materiały przygotowane przez Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej, orzeczenia sądów oraz wytyczne EROD.

 „Kodeks postępowania RODO Porozumienia Zielonogórskiego powstał po to, by doprecyzować zawiłe przepisy związane z ochroną danych osobowych w placówkach medycznych. Dzięki znajdującym się w nim czytelnym instrukcjom, placówki będą w stanie wdrożyć odpowiednie rozwiązania oraz zyskać pełną kontrolę nad procesami zachodzącymi w obszarze ochrony danych osobowych, a tym samym zmniejszą ryzyko chaosu lub szukania niewłaściwych rozwiązań w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów” – powiedział Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

„Zadaniem kodeksu postępowania jest zapewnienie ochrony danych osobowych pacjentów i innych osób w placówkach służby zdrowia. Z pewnością przyjęty kodeks postępowania pomoże nie tylko podmiotom medycznym wypełniać wymogi RODO, ale również upowszechni wiedzę o ochronie danych wśród pacjentów. Poszerzanie wiedzy i świadomości na temat roli ochrony danych osobowych oraz budowanie odpowiednich postaw zarówno wśród administratorów, jak i obywateli to proces, w którym aktywnie bierze udział UODO”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *