Czy testy na COVID w aptekach to początek opieki farmaceutycznej? Oby tak.

Bezpłatne testy na COVID wykonywane w aptekach to kolejna dobra okazja, by znów oficjalnie pomówić o opiece farmaceutycznej i zwrócić uwagę Ministra Zdrowia na konieczność wydania aktów wykonawczych w tym zakresie.

Nadanie aptekarzom dodatkowych uprawnień w zakresie testów COVID w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia, po przyjęciu Ustawy o zawodzie farmaceuty, jest kolejnym krokiem do efektywnego wprowadzenia pożądanej i długo wyczekiwanej opieki farmaceutycznej w Polsce. Do tego jednak potrzeba zdecydowanych kroków Ministra Zdrowia w postaci wydania stosownych rozporządzeń.

Po uchwaleniu Ustawy o zawodzie farmaceuty, Polska dołączyła do grona krajów, w których w aptece możliwe jest np. wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego czy wykonywanie badań diagnostycznych. Tymczasem nadanie szczegółowych uprawnień w tym zakresie należy do Ministra Zdrowia, który powinien określić, w drodze rozporządzenia, wykaz badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę sprawującego opiekę farmaceutyczną, uwzględniając potrzeby pacjentów, ich bezpieczeństwo oraz możliwości lokalowe i techniczne, którymi dysponują apteki ogólnodostępne.

Na świecie stosowanie opieki farmaceutycznej staje się już standardem. Wdrożenie przepisów szczególnych z zakresu stosowania opieki farmaceutycznej w Polsce mogłyby znacznie obniżyć liczbę wizyt lekarskich związanych choćby z powtórnym wystawieniem recepty. Jak podaje bowiem raport Ministerstwa Zdrowia dotyczący kompleksowej analizy procesu wdrożenia opieki farmaceutycznej w Polsce, wizyty pacjentów dotyczące kontynuacji recepty stanowiły kilkanaście – kilkadziesiąt procent wszystkich wizyt zrealizowanych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Bez stosownych aktów wykonawczych nowe uprawnienia farmaceutów w zakresie opieki farmaceutycznej stają się iluzoryczne. Realnie wdrożona opieka farmaceutyczna może wykorzystywać kompetencje farmaceutów oraz potencjał polskich aptek, a w konsekwencji rozwiązać niejeden problem systemu ochrony zdrowia nie tylko w kontekście pandemii COVID-19. 

Edyta Wasilewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *