Nowy obowiązek przekazywania przez szpitale i prywatne praktyki danych do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Zmienia się zakres danych, które placówki medyczne muszą raportować do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ). Zdecydowała o tym nowelizacja rozporządzenia zdrowia z 17 sierpnia 2022 r. Zgodnie z nowymi zasadami, szpitale będą informować nie tylko o liczbie posiadanych środków ochrony osobistej m.in. masek medycznych i kombinezonów ochronnych, ale także ile ich zużyły od czasu złożenia ostatniego raportu.

Co należy raportować?

Na podstawie ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, placówki medyczne mają obowiązek przekazywać do prowadzonego przez ministra zdrowia Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, dane dotyczące środków ochrony osobistej. Chodzi o wyposażenie, z którego personel medyczny korzysta w celu ochrony przed infekcjami życia i zdrowia własnego, a także pacjentów, a zatem o: maski medyczne, kombinezony, przyłbice czy rękawice ochronne. Dane liczbowe o zużyciu tych środków są informacją istotną dla zarządzania przebiegiem pandemii SARS- CoV 2.

17 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia, które określa nowy zakres raportowanych informacji.

Jakie zakres danych w raportach?

Dotychczasowe raporty dotyczyły środków ochrony osobistej nabytych przez daną placówkę medyczną w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Po wejściu w życie nowych przepisów czyli od 17 września br. raporty będą bardziej szczegółowe, ponieważ należy w nich uwzględnić:

 • liczbę sztuk środków ochrony osobistej danego rodzaju posiadanych przez placówkę medyczną w dniu przekazywania informacji,
 • liczbę sztuk środków ochrony osobistej danego rodzaju zużytych od dnia przekazania ostatniego raportu,
 • w przypadku przekazywania informacji po raz pierwszy – liczbę sztuk środków ochrony osobistej danego rodzaju zużytych w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Jakie środki ochrony osobistej?

Załącznik do noweli rozporządzenia wskazuje, które środki ochrony osobistej podlegają raportowaniu. Należy podać liczbę sztuk:

 • kombinezonów chroniący przed czynnikami infekcyjnymi,
 • półmasek filtrujących o klasie ochrony FFP2 lub równoważnej,
 • półmasek filtrujących o klasie ochrony FFP3 lub równoważnej,
 • masek medycznych,
 • rękawic ochronnych/medycznych jednorazowego użytku,
 • przyłbic ochronnych,
 • gogli lub okularów ochronnych,
 • fartuchów ochronnych,
 • osłon nóg chroniących przed czynnikami infekcyjnymi.

Czy zmieniają się terminy raportów?

Rozporządzenie nie zmienia dotychczas obowiązujących terminów raportowania.

Szpitale posiadające co najmniej 200 łóżek są zobowiązane przekazywać dane do SEZOZ do 7 dnia każdego miesiąca informacje o posiadanych przez siebie w dniu złożenia raportu środkach ochrony osobistej oraz środkach zużytych w okresie od ostatniego raportu.

Prywatne praktyki zawodowe jednorazowo muszą spełnić ten obowiązek raz w roku do 31 grudnia danego roku.

Pozostałe podmioty lecznicze składają raporty również raz w roku do 5 stycznia (za rok poprzedni)

Czy będzie moduł o pacjentach z COVID-19?

Nowelizacja przesuwa po raz kolejny termin wejścia w życie obowiązku raportowania do SEZOZ danych o pacjentach z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz o liczbie łóżek covidowych i ich wykorzystaniu. Moduł zawierający te dane zostanie uruchomiony w SEZOZ do końca 2022 r. Szpitale leczące pacjentów z COVID-19 będą miały obowiązek raportować te dane do SEZOZ od 1 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie ministra zdrowia z 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1761)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *